Specialisaties

EMDR (Eye Movement Desensitization)

De essentie van EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een effectieve benadering voor het verlichten van de emotionele last van traumatische herinneringen. Tijdens EMDR wordt het werkgeheugen in de hersenen afgeleid om de nare herinnering te laten vervagen. Het proces van het ophalen van de herinnering terwijl de therapeut afleidende stimuli gebruikt, zoals vingerbewegingen, piepjes of trillende buzzers, helpt om de emotionele intensiteit van de herinnering te verminderen.

EMDR-therapie is nuttig voor mensen die worstelen met de gevolgen van trauma’s, zoals verkeersongelukken, seksueel misbruik, overvallen en andere traumatische ervaringen. Deze herinneringen kunnen zich opdringen en leiden tot emotionele problemen, waaronder woede, angst, depressie, en slaap- of concentratieproblemen.

Het doel van EMDR-therapie is om deze traumatische herinneringen draaglijker te maken, zodat de persoon beter kan functioneren en herstelt van de impact van het trauma. Het is een waardevolle benadering voor de behandeling van verschillende vormen van trauma en de emotionele last die daarmee gepaard gaat.

 

EMDR is inzetbaar bij de volgende klachten:

 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Traumatische herinneringen
 • Angststoornissen
 • Depressie
 • Rouwverwerking
 • Stress- en spanningsgerelateerde klachten
 • Slaapstoornissen
 • Paniekaanvallen
 • Negatief zelfbeeld en laag zelfvertrouwen

Boekentips

“Liefde is precies wat ze erover zeggen. Het is de moeite waard om ervoor te vechten, om het aan te durven, om alles ervoor op het spel te zetten…Wie geen risico’s neemt, loopt een groter risico”.

Erica Jong, Fear of Flying

Systeemcoaching voor Familie, Kinderen en Jongeren

Systeemcoaching voor familie, kinderen en jongeren is een vorm van (gezamenlijke of individuele) coaching die gericht is op het begeleiden en ondersteunen van gezinnen, kinderen en jongeren in de context van hun sociale systeem. Het doel van systeemcoaching is om problemen en uitdagingen in de familie- of leefomgeving aan te pakken en positieve veranderingen te bevorderen.

 • Systeemcoaching kijkt naar het gehele gezin of de sociale omgeving waarin een kind of jongere opgroeit, in plaats van zich uitsluitend te richten op het individu.
 • De systeemcoach helpt bij het identificeren van patronen, gewoonten en interactiedynamieken die mogelijk bijdragen aan problemen binnen het gezin of bij kinderen en jongeren. Dit kan variëren van communicatieproblemen tot conflicten en gedragsproblemen.
 • Systeemcoaching richt zich sterk op het verbeteren van communicatie en interactie binnen het gezin. Dit kan onder andere inhouden dat gezinsleden leren om effectiever met elkaar te communiceren en conflicten op een gezonde manier op te lossen.
 • Systeemcoaching is gericht op het vinden van oplossingen en het bevorderen van positieve veranderingen in de gezinsdynamiek. Dit kan betrekking hebben op het ontwikkelen van nieuwe strategieën en benaderingen om met problemen om te gaan.
 • Systeemcoaching probeert de sterke punten en hulpbronnen van het gezin te benutten en te versterken, zodat het gezin zelf in staat is om met uitdagingen om te gaan en te groeien.

Het doel van systeemcoaching voor familie, kinderen en jongeren is het creëren van een ondersteunende en gezonde omgeving waarin kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en gedijen. Het is een benadering die erkent dat individuele problemen vaak verband houden met de bredere context van het gezin en de sociale omgeving.

Boekentips

"Dank voor het fijne traject en jouw engelengeduld. Wij voelden ons meteen welkom bij jou. Niets was jou te veel!"

Mark

Moreel beraad

Moreel beraad is een gestructureerd proces dat wordt ingezet in situaties waar ethische dilemma’s of morele vraagstukken zich voordoen in de gezondheidszorg, het onderwijs, bedrijven en andere professionele contexten. Het wordt vaak gebruikt in de volgende situaties:

Gezondheidszorg

Moreel beraad kan worden ingezet om ethische kwesties met betrekking tot de behandeling en zorg voor patiënten aan te pakken, bijvoorbeeld wanneer er onenigheid is over de juiste behandelingskeuzes of wanneer er sprake is van culturele of religieuze verschillen in opvattingen over gezondheid en ziekte.

Onderwijs

Moreel beraad kan worden gebruikt in onderwijsinstellingen om docenten, schoolleiders en ander personeel te helpen bij het omgaan met ethische vraagstukken met betrekking tot studenten, curriculumontwikkeling en onderwijsbeleid.

Bedrijfsleven

In zakelijke contexten wordt moreel beraad soms gebruikt om ethische kwesties aan te pakken, zoals bedrijfsethiek, verantwoord ondernemen, personeelszaken en beslissingen met betrekking tot klanten en leveranciers.

Sociaal werk

Professionele hulpverleners in de sociale sector kunnen moreel beraad gebruiken om ethische vraagstukken in verband met hun cliënten aan te pakken, zoals privacy, rechtvaardigheid en welzijn.

Moreel beraad omvat meestal het samenbrengen van een multidisciplinair team van betrokken professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, ethici, maatschappelijk werkers en andere belanghebbenden, om te discussiëren over het morele dilemma, verschillende perspectieven te verkennen en tot een weloverwogen beslissing of aanbeveling te komen. Het doel is om ethische problemen op te lossen, morele gevoeligheid te bevorderen en de kwaliteit van zorg, onderwijs, zakelijke praktijken en andere professionele activiteiten te verbeteren.

Allenamento kan begeleiden in een moreel beraad en dit proces vormgeven.

Training en Advies

Mocht jij te maken hebben met een van de thema’s uit het aanbod van Allenamento en hier graag meer inhoudelijke kennis en expertise over willen opdoen, kan ik vast iets voor jou betekenen.

Met een aanbod op maat, kan Allenamento:

 • Trainingen, workshops, lezingen aanbieden
 • Intervisies begeleiden
 • Meekijken met interne vraagstukken
 • Advies geven
 • Moreel beraad beleggen

Vraag naar de mogelijkheden via het contactformulier